Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2013 11/13-01/14 02-04/2014 05-07/2014 01-07/2014 07/2014
B Utvinning av mineral 1,8 1,8 -4,9 16,4 3,6 6,3
C Tillverkning -3,3 -4,3 -1,6 -0,9 -1,7 -2,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3,8 -5,1 -13,3 3,4 -4,5 1,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,3 -1,6 1,6 0,0 0,5 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 0,9 0,6 -0,6 -0,7 -0,7 2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,0 -5,3 -0,7 -5,4 -2,8 -12,8
16-17 Skogsindustri -3,8 -0,6 0,5 -2,0 -0,4 -3,2
19-22 Kemisk industri 0,7 -6,6 -1,9 1,6 -1,4 -5,4
24-30 Metallindustri -5,7 -6,0 -3,0 -1,2 -2,6 -1,4
26-27 El- och elektronikindustri -9,3 -10,1 -6,8 -4,8 -6,3 -6,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -4,9 -5,0 -2,3 -0,6 -1,8 -1,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/07/tlv_2014_07_2014-10-15_tau_001_sv.html