Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/13-02/14 03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 01-11/2014 11/2014
B Utvinning av mineral -2,8 3,1 7,1 -4,6 0,5 -12,9
C Tillverkning -3,3 -1,8 -2,3 -1,7 -2,1 -6,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -7,4 -12,0 1,3 -1,6 -3,8 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,2 -1,6 3,8 0,4 0,7 2,1
10-11 Livsmedelsindustri 1,5 -1,6 0,1 -0,9 -0,9 -7,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -2,4 -4,8 -5,8 -6,3 -4,7 -4,1
16-17 Skogsindustri 2,1 -1,2 -2,6 -0,3 -0,7 -1,9
19-22 Kemisk industri -6,8 1,4 -3,5 -6,4 -3,9 -9,4
24-30 Metallindustri -5,2 -3,2 -2,0 0,0 -2,0 -7,8
26-27 El- och elektronikindustri -10,4 -7,9 -4,2 -5,7 -5,6 -16,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -3,6 -2,6 -1,8 0,5 -1,5 -5,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2014, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/11/tlv_2014_11_2015-02-13_tau_001_sv.html