Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2015-07-14)
B Utvinning av mineral 11/2014 -12,9 -13,3 -0,4
12/2014 -6,0 -7,9 -1,9
01/2015 -3,7 -1,6 2,1
02/2015 -2,0 0,7 2,7
03/2015 0,6 4,4 3,8
C Tillverkning 11/2014 -6,7 -7,6 -0,9
12/2014 1,0 0,4 -0,6
01/2015 -6,6 -7,1 -0,5
02/2015 -4,7 -5,2 -0,5
03/2015 2,8 2,5 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11/2014 0,7 0,3 -0,4
12/2014 1,2 2,9 1,7
01/2015 -8,8 -9,6 -0,8
02/2015 0,7 0,0 -0,7
03/2015 1,6 0,7 -0,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 11/2014 2,1 1,9 -0,2
12/2014 -4,2 4,5 8,7
01/2015 -6,4 -7,1 -0,7
02/2015 1,1 0,1 -1,0
03/2015 5,3 5,1 -0,2
10-11 Livsmedelsindustri 11/2014 -7,0 -7,5 -0,5
12/2014 0,4 -2,1 -2,5
01/2015 -5,1 -6,8 -1,7
02/2015 -0,1 -3,1 -3,0
03/2015 6,5 4,3 -2,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 11/2014 -4,1 -4,6 -0,5
12/2014 -6,0 -5,0 1,0
01/2015 -10,3 -11,3 -1,0
02/2015 3,1 1,7 -1,4
03/2015 8,4 8,8 0,4
16-17 Skogsindustri 11/2014 -1,9 -2,4 -0,5
12/2014 1,6 1,7 0,1
01/2015 -4,0 -4,0 0,0
02/2015 -0,2 -0,2 0,0
03/2015 4,2 4,3 0,1
19-22 Kemisk industri 11/2014 -9,4 -9,9 -0,5
12/2014 -9,8 -10,1 -0,3
01/2015 -20,0 -20,2 -0,2
02/2015 -17,5 -18,0 -0,5
03/2015 -0,7 -0,7 0,0
24-30 Metallindustri 11/2014 -7,8 -9,1 -1,3
12/2014 4,2 3,6 -0,6
01/2015 -1,6 -2,1 -0,5
02/2015 -2,3 -2,4 -0,1
03/2015 2,4 2,3 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 11/2014 -16,7 -17,1 -0,4
12/2014 -5,5 -5,4 0,1
01/2015 -3,6 -3,6 0,0
02/2015 -12,7 -12,8 -0,1
03/2015 -6,0 -6,1 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 11/2014 -5,4 -6,5 -1,1
12/2014 4,3 3,9 -0,4
01/2015 -1,2 -1,6 -0,4
02/2015 -1,7 -1,9 -0,2
03/2015 3,8 3,7 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2011 0,2 1,1
2012 -1,2 1,7
2013 1,3 2,0
C Tillverkning 2011 -0,4 1,2
2012 -0,2 0,9
2013 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2011 -0,3 0,5
2012 0,2 0,4
2013 -0,7 0,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2011 -0,5 0,8
2012 0,2 1,0
2013 0,3 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2011 0,2 0,6
2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2011 -0,3 0,9
2012 0,1 1,1
2013 -0,5 0,6
16-17 Skogsindustri 2011 -0,1 0,2
2012 -1,6 2,8
2013 -0,1 0,6
19-22 Kemisk industri 2011 -0,5 0,6
2012 0,1 0,3
2013 0,0 0,2
24-30 Metallindustri 2011 -0,6 2,3
2012 0,3 0,3
2013 -0,2 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2011 -0,9 5,5
2012 0,6 2,0
2013 -0,1 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2011 -0,5 1,7
2012 -0,2 1,3
2013 -0,1 0,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Ulla Virtanen 029 551 3347, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/04/tlv_2015_04_2015-07-14_rev_001_sv.html