Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Publicerad: 14.7.2015

Omsättningen inom industrin minskade under februari–april med drygt 2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under februari–april 2,2 procent mindre än under motsvarande period året innan. Utvecklingen var mycket lika både när det gäller hemmamarknaden och exporten; försäljningen i Finland minskade med 2,1 procent och exportomsättningen med 2,3 procent från året innan.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Ulla Virtanen 029 551 3347, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/04/tlv_2015_04_2015-07-14_tie_001_sv.html