Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2014 10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 01-06/2015 06/2015
B Utvinning av mineral -2,2 -4,1 0,3 -6,4 -3,1 4,5
C Tillverkning -1,7 -3,2 -3,2 -4,9 -4,1 -1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -1,0 0,0 -3,4 -4,6 -3,9 -7,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,3 1,1 -0,3 5,1 2,5 5,2
10-11 Livsmedelsindustri 0,4 -2,8 -1,8 -6,6 -4,4 -2,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -8,6 -6,2 -0,2 -2,6 -1,4 -2,1
16-17 Skogsindustri -1,4 -1,0 -0,1 1,4 0,7 4,3
19-22 Kemisk industri -5,5 -10,1 -12,9 -23,5 -18,6 -19,4
24-30 Metallindustri -0,2 -1,5 -0,7 0,9 0,1 4,4
26-27 El- och elektronikindustri -0,2 -8,2 -7,8 -8,8 -8,3 -5,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -0,4 -0,7 0,2 1,3 0,7 4,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/06/tlv_2015_06_2015-09-14_tau_001_sv.html