Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/14-02/15 03-05/2015 06-08/2015 09-11/2015 01-11/2015 11/2015
B Utvinning av mineral -3,5 -7,0 -7,4 -6,4 -5,9 -5,8
C Tillverkning -3,7 -3,7 -3,3 -5,8 -4,6 -2,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -2,8 -1,4 -5,3 -6,3 -4,6 -8,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,1 4,7 0,8 -1,0 0,6 -1,6
10-11 Livsmedelsindustri -3,8 -4,7 -3,3 -2,1 -3,6 1,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -4,5 2,7 -4,4 -6,7 -3,2 3,7
16-17 Skogsindustri -0,8 1,3 3,4 0,5 1,0 2,9
19-22 Kemisk industri -15,9 -18,0 -14,4 -16,0 -16,7 -9,1
24-30 Metallindustri 0,1 0,3 -2,1 -6,2 -2,7 -3,5
26-27 El- och elektronikindustri -7,1 -8,5 -13,2 -13,2 -11,2 -8,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,4 1,1 -0,2 -4,0 -1,2 -0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2015, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Lintilä 029 551 2914, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2015, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2015/11/tlv_2015_11_2016-02-15_tau_001_sv.html