Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-08-15)
B Utvinning av mineral 12/2015 -1,7 -2,0 -0,3
01/2016 -3,1 -4,1 -1,0
02/2016 5,4 5,1 -0,3
03/2016 -5,4 -5,5 -0,1
04/2016 2,4 2,3 -0,1
C Tillverkning 12/2015 0,8 1,6 0,8
01/2016 -6,9 -6,4 0,5
02/2016 1,2 1,1 -0,1
03/2016 -4,6 -4,7 -0,1
04/2016 -1,5 -1,4 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12/2015 -6,6 -5,0 1,6
01/2016 11,5 10,8 -0,7
02/2016 0,5 0,2 -0,3
03/2016 -3,7 -4,0 -0,3
04/2016 -5,0 -5,2 -0,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 12/2015 -0,7 0,8 1,5
01/2016 -3,5 -5,2 -1,7
02/2016 1,7 0,9 -0,8
03/2016 0,8 -0,1 -0,9
04/2016 1,6 1,4 -0,2
10-11 Livsmedelsindustri 12/2015 0,9 1,1 0,2
01/2016 -6,1 -6,2 -0,1
02/2016 2,5 2,3 -0,2
03/2016 -2,1 -2,0 0,1
04/2016 -3,0 -2,9 0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 12/2015 13,8 14,7 0,9
01/2016 7,1 6,1 -1,0
02/2016 8,6 7,8 -0,8
03/2016 -7,8 -8,4 -0,6
04/2016 6,3 6,4 0,1
16-17 Skogsindustri 12/2015 7,7 7,8 0,1
01/2016 -3,0 -1,5 1,5
02/2016 9,4 9,4 0,0
03/2016 -1,3 -1,5 -0,2
04/2016 2,8 2,8 0,0
19-22 Kemisk industri 12/2015 -12,1 -12,2 -0,1
01/2016 -7,3 -6,9 0,4
02/2016 -6,5 -6,3 0,2
03/2016 -12,5 -12,1 0,4
04/2016 -4,3 -3,5 0,8
24-30 Metallindustri 12/2015 1,8 3,4 1,6
01/2016 -9,7 -9,4 0,3
02/2016 -1,5 -1,6 -0,1
03/2016 -3,9 -4,2 -0,3
04/2016 -3,9 -4,0 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 12/2015 3,0 5,1 2,1
01/2016 -14,2 -15,1 -0,9
02/2016 -8,4 -8,7 -0,3
03/2016 2,3 2,0 -0,3
04/2016 -4,3 -4,3 0,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 12/2015 3,2 4,4 1,2
01/2016 -6,3 -5,5 0,8
02/2016 2,3 2,2 -0,1
03/2016 -3,0 -3,2 -0,2
04/2016 -2,2 -2,2 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2012 -1,2 1,7
2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
C Tillverkning 2012 -0,2 0,9
2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2012 0,2 0,4
2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2012 0,2 1,0
2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
10-11 Livsmedelsindustri 2012 -0,4 0,4
2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2012 0,1 1,1
2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
16-17 Skogsindustri 2012 -1,6 2,8
2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
19-22 Kemisk industri 2012 0,1 0,3
2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
24-30 Metallindustri 2012 0,3 0,3
2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 2012 0,6 2,0
2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2012 -0,2 1,3
2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Lahtinen 029 551 3382, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/05/tlv_2016_05_2016-08-15_rev_001_sv.html