Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2015 12/15-02/16 03-05/2016 06-08/2016 01-08/2016 08/2016
B Utvinning av mineral -6,9 -0,5 -1,4 9,8 3,1 7,5
C Tillverkning -5,3 -0,8 -0,5 0,4 -0,6 7,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -6,1 1,6 -4,5 -2,2 -0,7 -2,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -1,0 -0,7 2,2 -0,5 0,3 7,1
10-11 Livsmedelsindustri -2,1 -0,6 -0,2 -0,8 -0,8 4,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -5,8 9,4 4,9 0,1 3,6 7,8
16-17 Skogsindustri 0,1 5,6 1,7 3,3 3,0 11,1
19-22 Kemisk industri -16,3 -8,7 -2,9 -1,6 -3,2 2,5
24-30 Metallindustri -4,8 -1,5 -1,7 -0,2 -1,9 8,8
26-27 El- och elektronikindustri -8,8 -4,4 0,2 2,9 -1,6 13,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -3,3 0,9 -1,3 0,6 -0,6 9,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2016, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2016/08/tlv_2016_08_2016-11-15_tau_001_sv.html