Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-07-13)
B Utvinning av mineral 11/2016 44,7 44,0 -0,7
12/2016 37,8 36,9 -0,9
01/2017 10,9 10,3 -0,6
02/2017 22,5 21,9 -0,6
03/2017 38,6 38,1 -0,5
C Tillverkning 11/2016 6,3 6,5 0,2
12/2016 0,7 0,7 0,0
01/2017 19,6 19,4 -0,2
02/2017 5,5 5,2 -0,3
03/2017 12,5 12,3 -0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11/2016 14,5 13,5 -1,0
12/2016 4,6 8,2 3,6
01/2017 -7,1 -7,0 0,1
02/2017 1,2 1,1 -0,1
03/2017 2,6 2,8 0,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 11/2016 2,9 2,5 -0,4
12/2016 2,3 2,0 -0,3
01/2017 21,9 21,3 -0,6
02/2017 2,9 2,5 -0,4
03/2017 8,1 8,1 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 11/2016 4,1 3,9 -0,2
12/2016 -2,5 -2,7 -0,2
01/2017 3,2 3,5 0,3
02/2017 -2,1 -2,2 -0,1
03/2017 1,1 1,1 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 11/2016 14,1 14,0 -0,1
12/2016 7,2 7,5 0,3
01/2017 3,4 3,2 -0,2
02/2017 -10,5 -10,2 0,3
03/2017 15,4 15,3 -0,1
16-17 Skogsindustri 11/2016 7,6 7,6 0,0
12/2016 2,7 2,5 -0,2
01/2017 13,4 13,5 0,1
02/2017 -3,2 -3,2 0,0
03/2017 9,1 9,1 0,0
19-22 Kemisk industri 11/2016 6,3 6,3 0,0
12/2016 11,4 11,4 0,0
01/2017 23,6 23,6 0,0
02/2017 23,3 23,2 -0,1
03/2017 16,5 16,5 0,0
24-30 Metallindustri 11/2016 5,9 6,7 0,8
12/2016 -2,3 -2,4 -0,1
01/2017 25,7 25,2 -0,5
02/2017 6,0 5,4 -0,6
03/2017 14,7 14,6 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 11/2016 3,8 3,8 0,0
12/2016 -10,4 -10,5 -0,1
01/2017 24,9 24,9 0,0
02/2017 9,0 8,8 -0,2
03/2017 3,4 3,5 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 11/2016 6,4 6,9 0,5
12/2016 -1,7 -1,8 -0,1
01/2017 19,0 18,7 -0,3
02/2017 3,7 3,4 -0,3
03/2017 12,7 12,6 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
C Tillverkning 2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
16-17 Skogsindustri 2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
19-22 Kemisk industri 2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
24-30 Metallindustri 2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/04/tlv_2017_04_2017-07-13_rev_001_sv.html