Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-10-12)
B Utvinning av mineral 02/2017 22,5 21,7 -0,8
03/2017 38,6 36,6 -2,0
04/2017 11,5 10,6 -0,9
05/2017 32,0 31,3 -0,7
06/2017 9,1 9,0 -0,1
C Tillverkning 02/2017 5,5 5,6 0,1
03/2017 12,5 12,7 0,2
04/2017 2,0 2,3 0,3
05/2017 10,4 11,2 0,8
06/2017 7,6 7,3 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 02/2017 1,2 1,0 -0,2
03/2017 2,6 2,7 0,1
04/2017 7,4 7,4 0,0
05/2017 11,0 10,3 -0,7
06/2017 1,5 1,3 -0,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 02/2017 2,9 2,4 -0,5
03/2017 8,1 7,8 -0,3
04/2017 4,0 3,6 -0,4
05/2017 7,3 7,1 -0,2
06/2017 4,8 4,5 -0,3
10-11 Livsmedelsindustri 02/2017 -2,1 -2,2 -0,1
03/2017 1,1 1,2 0,1
04/2017 -0,2 -0,4 -0,2
05/2017 3,7 3,8 0,1
06/2017 0,9 0,9 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 02/2017 -10,5 -10,2 0,3
03/2017 15,4 15,0 -0,4
04/2017 -10,3 -10,4 -0,1
05/2017 8,5 8,5 0,0
06/2017 16,5 16,5 0,0
16-17 Skogsindustri 02/2017 -3,2 -3,2 0,0
03/2017 9,1 9,1 0,0
04/2017 -2,8 -2,9 -0,1
05/2017 10,6 10,5 -0,1
06/2017 3,6 3,6 0,0
19-22 Kemisk industri 02/2017 23,3 23,3 0,0
03/2017 16,5 16,6 0,1
04/2017 11,8 11,9 0,1
05/2017 12,7 12,7 0,0
06/2017 9,9 9,8 -0,1
24-30 Metallindustri 02/2017 6,0 6,5 0,5
03/2017 14,7 15,4 0,7
04/2017 2,7 3,6 0,9
05/2017 11,8 13,6 1,8
06/2017 10,0 9,6 -0,4
26-27 El- och elektronikindustri 02/2017 9,0 11,9 2,9
03/2017 3,4 5,9 2,5
04/2017 6,3 9,4 3,1
05/2017 6,3 11,9 5,6
06/2017 10,7 10,7 0,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 02/2017 3,7 4,1 0,4
03/2017 12,7 13,1 0,4
04/2017 2,0 2,6 0,6
05/2017 13,2 14,4 1,2
06/2017 9,4 9,1 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
C Tillverkning 2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
16-17 Skogsindustri 2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
19-22 Kemisk industri 2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
24-30 Metallindustri 2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/07/tlv_2017_07_2017-10-12_rev_001_sv.html