Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2016 11/16-01/17 02-04/2017 05-07/2017 01-07/2017 07/2017
B Utvinning av mineral 10,1 30,7 23,4 16,3 18,6 9,8
C Tillverkning 4,0 7,9 7,0 9,0 9,4 8,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -3,9 4,2 3,5 4,8 1,9 2,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,1 6,7 4,7 5,1 6,6 3,5
10-11 Livsmedelsindustri -1,3 1,3 -0,4 2,1 1,2 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2,4 9,6 -2,1 11,9 4,8 10,5
16-17 Skogsindustri 6,4 7,7 1,0 7,3 5,3 8,0
19-22 Kemisk industri 4,3 13,3 17,0 12,9 16,0 16,6
24-30 Metallindustri 4,3 7,6 8,8 10,3 11,5 7,4
26-27 El- och elektronikindustri 3,0 3,3 8,7 7,3 10,3 -0,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,3 6,8 6,8 10,5 9,9 7,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/07/tlv_2017_07_2017-10-12_tau_001_sv.html