Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-12/2017 12/2017
B Utvinning av mineral 23,6 16,5 14,9 11,8 16,3 13,6
C Tillverkning 12,5 6,9 5,5 6,7 7,7 1,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -1,4 6,3 6,2 -2,8 1,2 -2,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 9,2 4,8 4,7 5,8 6,0 3,9
10-11 Livsmedelsindustri 0,7 1,5 1,2 2,8 1,6 -1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 3,0 4,3 3,2 4,7 3,9 -3,7
16-17 Skogsindustri 6,2 3,5 6,0 6,9 5,6 2,0
19-22 Kemisk industri 20,9 11,4 7,8 9,9 12,2 16,7
24-30 Metallindustri 15,5 8,8 5,7 6,3 8,8 -3,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 10,4 0,7 6,0 7,5 -2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 11,9 8,7 5,2 6,4 7,9 -0,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2017, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/12/tlv_2017_12_2018-03-15_tau_001_sv.html