Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 11/17-01/18 01/2018
B Utvinning av mineral 23,4 15,9 20,6 9,4 17,2
C Tillverkning 6,9 8,7 6,3 6,5 9,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3,4 4,8 5,6 -2,9 1,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,4 5,0 6,0 5,9 8,3
10-11 Livsmedelsindustri -0,5 2,0 2,7 3,1 7,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -2,0 11,5 3,7 2,9 7,5
16-17 Skogsindustri 0,8 7,1 6,8 6,5 8,7
19-22 Kemisk industri 17,0 12,7 5,2 12,6 15,1
24-30 Metallindustri 8,6 9,8 7,7 5,0 7,8
26-27 El- och elektronikindustri 8,6 6,8 5,0 3,8 3,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 6,8 10,1 6,5 5,7 8,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 13.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/01/tlv_2018_01_2018-04-13_tau_001_sv.html