Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-05-15)
B Utvinning av mineral 09/2017 13,5 13,3 -0,2
10/2017 27,1 26,9 -0,2
11/2017 -1,5 -1,9 -0,4
12/2017 13,6 13,3 -0,3
01/2018 17,2 16,4 -0,8
C Tillverkning 09/2017 2,1 1,8 -0,3
10/2017 9,9 9,6 -0,3
11/2017 10,2 9,6 -0,6
12/2017 1,3 1,1 -0,2
01/2018 9,4 9,3 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 09/2017 9,7 9,5 -0,2
10/2017 1,6 2,2 0,6
11/2017 -6,6 -6,9 -0,3
12/2017 -2,9 -3,2 -0,3
01/2018 1,2 1,2 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 09/2017 3,5 3,0 -0,5
10/2017 7,9 7,6 -0,3
11/2017 6,5 6,3 -0,2
12/2017 3,9 3,9 0,0
01/2018 8,3 8,2 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 09/2017 0,1 0,1 0,0
10/2017 6,2 5,9 -0,3
11/2017 4,0 3,9 -0,1
12/2017 -1,2 -1,3 -0,1
01/2018 7,7 7,1 -0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 09/2017 -1,0 -1,3 -0,3
10/2017 10,3 9,9 -0,4
11/2017 6,5 4,8 -1,7
12/2017 -3,7 -3,4 0,3
01/2018 7,5 7,1 -0,4
16-17 Skogsindustri 09/2017 2,2 2,0 -0,2
10/2017 10,0 10,0 0,0
11/2017 8,6 8,5 -0,1
12/2017 2,0 2,0 0,0
01/2018 8,7 8,6 -0,1
19-22 Kemisk industri 09/2017 1,0 0,8 -0,2
10/2017 7,5 7,0 -0,5
11/2017 6,4 6,4 0,0
12/2017 16,7 16,7 0,0
01/2018 15,1 15,0 -0,1
24-30 Metallindustri 09/2017 3,2 2,6 -0,6
10/2017 12,4 12,0 -0,4
11/2017 13,7 12,6 -1,1
12/2017 -3,4 -3,6 -0,2
01/2018 7,8 7,6 -0,2
26-27 El- och elektronikindustri 09/2017 2,7 1,0 -1,7
10/2017 12,2 11,1 -1,1
11/2017 13,7 11,7 -2,0
12/2017 -2,3 -2,3 0,0
01/2018 3,4 3,5 0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 09/2017 2,2 1,8 -0,4
10/2017 10,7 10,3 -0,4
11/2017 10,9 10,2 -0,7
12/2017 -0,3 -0,5 -0,2
01/2018 8,1 8,0 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värderna 2)
B Utvinning av mineral 2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
C Tillverkning 2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
10-11 Livsmedelsindustri 2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
16-17 Skogsindustri 2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
19-22 Kemisk industri 2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
24-30 Metallindustri 2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/02/tlv_2018_02_2018-05-15_rev_001_sv.html