Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 12/17-02/18 02/2018
B Utvinning av mineral 26,4 13,2 11,7 15,2 16,4
C Tillverkning 8,7 7,6 6,9 4,8 4,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 6,2 3,2 0,6 3,8 14,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,0 5,0 5,6 6,6 8,8
10-11 Livsmedelsindustri 1,5 1,5 3,3 1,9 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 4,0 9,0 4,4 3,3 6,8
16-17 Skogsindustri 5,2 6,5 6,8 5,5 5,9
19-22 Kemisk industri 13,8 11,1 4,7 10,4 -0,2
24-30 Metallindustri 10,9 8,4 8,9 3,0 7,2
26-27 El- och elektronikindustri 8,8 4,0 7,7 1,1 3,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 10,1 8,0 7,3 4,1 5,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/02/tlv_2018_02_2018-05-15_tau_001_sv.html