Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 03/2018
B Utvinning av mineral 16,5 14,8 11,7 11,1 3,1
C Tillverkning 6,9 5,5 6,6 5,8 3,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 6,3 6,3 -2,9 12,8 23,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,8 4,7 5,7 5,2 -0,3
10-11 Livsmedelsindustri 1,5 1,2 2,7 3,5 3,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 4,4 3,1 4,2 2,0 -6,2
16-17 Skogsindustri 3,4 6,0 6,9 4,5 -0,5
19-22 Kemisk industri 11,4 7,9 9,9 7,0 6,5
24-30 Metallindustri 8,8 5,7 6,2 6,8 6,0
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 0,6 6,0 6,3 11,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 8,6 5,3 6,3 5,8 4,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/03/tlv_2018_03_2018-06-14_tau_001_sv.html