Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2017 08-10/2017 11/17-01/18 02-04/2018 01-04/2018 04/2018
B Utvinning av mineral 15,9 20,6 9,0 12,2 13,1 20,6
C Tillverkning 8,7 6,2 6,4 4,9 5,9 6,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 4,8 5,6 -2,9 15,7 11,7 8,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,0 5,9 5,8 6,1 6,6 10,8
10-11 Livsmedelsindustri 2,0 2,7 2,9 1,2 2,5 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 11,4 3,7 2,9 3,9 4,7 13,1
16-17 Skogsindustri 7,1 6,9 6,4 4,2 5,3 8,0
19-22 Kemisk industri 12,7 5,3 12,6 2,5 5,5 1,2
24-30 Metallindustri 9,8 7,5 4,8 7,3 7,3 8,8
26-27 El- och elektronikindustri 6,7 5,0 3,7 6,0 5,4 3,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 10,1 6,4 5,6 5,7 6,2 7,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/04/tlv_2018_04_2018-07-13_tau_001_sv.html