Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2017 09-11/2017 12/17-02/18 03-05/2018 01-05/2018 05/2018
B Utvinning av mineral 13,2 11,7 14,9 10,0 12,2 9,2
C Tillverkning 7,5 6,9 4,7 5,8 6,2 7,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3,2 0,6 3,7 11,9 10,0 -0,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,0 5,6 6,5 5,1 6,3 5,5
10-11 Livsmedelsindustri 1,5 3,3 2,0 1,8 2,6 2,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 9,0 4,4 3,3 1,8 3,7 0,6
16-17 Skogsindustri 6,5 6,9 5,7 4,0 5,4 5,2
19-22 Kemisk industri 11,1 4,8 10,4 6,8 7,0 12,9
24-30 Metallindustri 8,3 8,7 2,9 7,2 7,2 7,2
26-27 El- och elektronikindustri 4,0 7,7 0,9 6,4 5,2 4,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 7,9 7,2 4,1 5,7 6,1 5,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, Maija Sappinen 029 551 3348, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/05/tlv_2018_05_2018-08-15_tau_001_sv.html