Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2018-09-14)
B Utvinning av mineral 01/2018 17,2 16,3 -0,9
02/2018 16,4 15,8 -0,6
03/2018 3,1 2,8 -0,3
04/2018 20,6 20,5 -0,1
05/2018 9,2 9,2 0,0
C Tillverkning 01/2018 9,4 9,2 -0,2
02/2018 4,6 4,4 -0,2
03/2018 3,9 3,9 0,0
04/2018 6,5 6,2 -0,3
05/2018 7,2 7,1 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 1,2 1,4 0,2
02/2018 14,6 15,3 0,7
03/2018 23,8 22,9 -0,9
04/2018 8,2 8,0 -0,2
05/2018 -0,1 0,8 0,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 01/2018 8,3 8,3 0,0
02/2018 8,8 8,5 -0,3
03/2018 -0,3 -0,4 -0,1
04/2018 10,8 10,5 -0,3
05/2018 5,5 4,8 -0,7
10-11 Livsmedelsindustri 01/2018 7,7 7,4 -0,3
02/2018 0,8 0,9 0,1
03/2018 3,0 3,3 0,3
04/2018 -0,3 -0,4 -0,1
05/2018 2,4 2,3 -0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 01/2018 7,5 7,0 -0,5
02/2018 6,8 6,5 -0,3
03/2018 -6,2 -6,2 0,0
04/2018 13,1 12,6 -0,5
05/2018 0,6 0,6 0,0
16-17 Skogsindustri 01/2018 8,7 9,3 0,6
02/2018 5,9 5,8 -0,1
03/2018 -0,5 -0,5 0,0
04/2018 8,0 7,9 -0,1
05/2018 5,2 5,2 0,0
19-22 Kemisk industri 01/2018 15,1 14,9 -0,2
02/2018 -0,2 -0,3 -0,1
03/2018 6,5 6,4 -0,1
04/2018 1,2 1,0 -0,2
05/2018 12,9 13,0 0,1
24-30 Metallindustri 01/2018 7,8 7,6 -0,2
02/2018 7,2 7,0 -0,2
03/2018 6,0 6,1 0,1
04/2018 8,8 8,3 -0,5
05/2018 7,2 6,8 -0,4
26-27 El- och elektronikindustri 01/2018 3,4 3,4 0,0
02/2018 3,4 2,6 -0,8
03/2018 11,4 10,9 -0,5
04/2018 3,0 2,8 -0,2
05/2018 4,3 4,1 -0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 01/2018 8,1 8,1 0,0
02/2018 5,7 5,6 -0,1
03/2018 4,2 4,3 0,1
04/2018 7,5 7,2 -0,3
05/2018 5,9 5,6 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värderna 2)
B Utvinning av mineral 2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
C Tillverkning 2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
10-11 Livsmedelsindustri 2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
16-17 Skogsindustri 2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
19-22 Kemisk industri 2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
24-30 Metallindustri 2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
26-27 El- och elektronikindustri 2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
1) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för åren 2014 och 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, Maija Sappinen 029 551 3348, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/06/tlv_2018_06_2018-09-14_rev_001_sv.html