Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2017 10-12/2017 01-03/2018 04-06/2018 01-06/2018 06/2018
B Utvinning av mineral 14,8 11,7 10,8 15,2 13,0 16,6
C Tillverkning 5,6 6,6 5,8 5,6 5,7 3,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 6,3 -3,0 12,8 5,8 9,9 8,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,7 5,7 5,1 6,1 5,6 3,5
10-11 Livsmedelsindustri 1,3 2,8 3,8 -0,1 1,8 -2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 3,2 4,3 2,0 -0,5 0,7 -11,7
16-17 Skogsindustri 6,0 7,0 4,7 7,3 6,0 8,8
19-22 Kemisk industri 7,9 10,0 6,9 7,5 7,2 8,4
24-30 Metallindustri 5,7 6,1 6,8 5,1 6,0 0,9
26-27 El- och elektronikindustri 0,6 6,0 6,1 0,6 3,2 -4,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,3 6,3 5,9 4,9 5,3 2,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, Maija Sappinen 029 551 3348, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/06/tlv_2018_06_2018-09-14_tau_001_sv.html