Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2017 11/17-01/18 02-04/2018 05-07/2018 01-07/2018 07/2018
B Utvinning av mineral 20,6 9,6 12,0 15,2 13,9 21,7
C Tillverkning 6,2 6,4 4,8 5,5 5,7 7,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 5,5 -2,9 15,7 8,8 10,8 19,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,9 5,8 5,9 7,3 6,8 15,3
10-11 Livsmedelsindustri 2,8 3,0 1,2 1,4 2,1 4,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 3,7 2,8 3,6 -5,9 -0,3 -6,1
16-17 Skogsindustri 6,9 6,7 4,1 8,4 6,7 11,6
19-22 Kemisk industri 5,3 12,6 2,4 10,4 7,6 10,0
24-30 Metallindustri 7,5 4,8 7,1 3,5 5,6 4,5
26-27 El- och elektronikindustri 5,0 3,7 5,8 1,8 3,7 7,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 6,4 5,6 5,6 4,0 5,2 5,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/07/tlv_2018_07_2018-10-15_tau_001_sv.html