Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2017 01-03/2018 04-06/2018 07-09/2018 01-09/2018 09/2018
B Utvinning av mineral 12,4 10,8 14,8 6,5 10,7 -3,4
C Tillverkning 6,5 5,7 5,3 7,7 6,2 7,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -3,0 12,8 5,9 14,7 11,3 10,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,7 5,0 5,8 6,3 5,7 -1,6
10-11 Livsmedelsindustri 2,8 3,6 0,0 1,1 1,5 -1,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 4,3 2,0 -0,7 -2,7 -0,6 -0,8
16-17 Skogsindustri 7,0 4,6 7,3 7,8 6,6 3,6
19-22 Kemisk industri 10,0 6,9 7,6 16,7 10,4 19,3
24-30 Metallindustri 6,1 6,7 4,6 6,3 5,8 7,9
26-27 El- och elektronikindustri 5,8 5,8 0,4 10,5 5,4 17,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 6,3 5,8 4,5 7,1 5,8 8,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. september 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/09/tlv_2018_09_2018-12-13_tau_001_sv.html