Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/17-01/18 02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 01-10/2018 10/2018
B Utvinning av mineral 10,0 11,8 14,7 0,8 9,6 1,8
C Tillverkning 6,5 4,8 5,4 9,4 6,8 12,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -2,8 15,5 8,5 11,9 11,0 9,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 5,3 6,2 7,3 3,6 5,9 7,1
10-11 Livsmedelsindustri 3,0 1,2 1,2 1,4 1,8 4,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2,7 3,6 -6,2 0,6 -0,1 4,8
16-17 Skogsindustri 6,7 4,1 8,2 7,7 7,0 10,6
19-22 Kemisk industri 12,6 2,4 10,4 18,4 10,9 15,5
24-30 Metallindustri 4,9 7,0 3,2 9,2 6,6 13,2
26-27 El- och elektronikindustri 3,9 5,6 1,4 14,0 6,6 17,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,7 5,6 3,7 9,5 6,5 12,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/10/tlv_2018_10_2019-01-15_tau_001_sv.html