Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/17-02/18 03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 01-11/2018 11/2018
B Utvinning av mineral 15,9 9,6 13,9 1,1 9,3 5,1
C Tillverkning 4,7 5,5 5,8 8,1 6,5 5,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3,9 11,8 14,2 11,3 11,2 13,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 6,3 5,2 7,7 4,2 6,1 8,3
10-11 Livsmedelsindustri 1,8 1,8 0,9 1,6 1,8 2,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 3,0 1,5 -6,9 0,6 -0,3 -2,1
16-17 Skogsindustri 5,7 4,2 9,6 6,1 6,7 4,0
19-22 Kemisk industri 10,3 6,7 12,9 17,2 11,4 17,3
24-30 Metallindustri 2,8 6,6 2,7 7,4 5,8 2,1
26-27 El- och elektronikindustri 0,7 4,7 0,8 8,9 4,5 -5,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,0 5,3 4,3 8,2 6,1 4,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/11/tlv_2018_11_2019-02-14_tau_001_sv.html