Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, maj

Omsättningsindex för industrin 2019, mars

2019
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik