Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2018 11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 01-07/2019 07/2019
B Utvinning av mineral 0,7 4,1 -1,2 -17,2 -6,3 -2,3
C Tillverkning 9,3 3,3 6,5 3,8 4,9 4,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,8 19,3 0,7 2,6 5,0 -2,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3,7 3,2 2,1 -0,3 1,1 -1,8
10-11 Livsmedelsindustri 0,9 2,0 3,3 2,8 2,8 2,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,6 -0,1 -1,1 0,9 0,4 4,0
16-17 Skogsindustri 7,7 5,3 5,4 -2,9 1,5 -4,7
19-22 Kemisk industri 18,4 6,2 10,1 5,8 6,9 -6,1
24-30 Metallindustri 9,2 3,4 6,6 6,9 6,5 16,1
26-27 El- och elektronikindustri 12,9 2,4 10,7 20,4 15,3 36,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 9,5 4,7 6,6 4,7 5,4 8,6
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 9,6 6,4 5,4 3,3 4,6 3,6
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/07/tlv_2019_07_2019-09-13_tau_001_sv.html