Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 01-10/2019 10/2019
B Utvinning av mineral 4,0 -1,2 -16,2 15,4 0,2 14,3
C Tillverkning 3,4 6,5 3,7 0,7 3,5 -3,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 19,4 0,4 2,4 1,1 3,7 8,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 3,3 2,0 -0,9 1,7 1,1 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 2,1 3,3 2,8 2,2 2,6 2,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,0 -0,9 0,9 3,5 1,5 1,2
16-17 Skogsindustri 5,3 5,5 -2,9 -7,0 -1,1 -10,2
19-22 Kemisk industri 6,1 10,1 5,7 -2,2 3,9 -4,4
24-30 Metallindustri 3,6 6,7 6,7 5,0 6,0 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2,5 10,9 20,3 14,0 14,9 0,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,8 6,7 4,5 2,0 4,3 -3,0
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 6,4 5,4 3,2 1,1 3,4 -2,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/10/tlv_2019_10_2019-12-13_tau_001_sv.html