Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-01-15)
B Utvinning av mineral 06/2019 -14,8 -22,9 -8,1
07/2019 -2,3 1,4 3,7
08/2019 15,5 16,0 0,5
09/2019 13,3 15,1 1,8
10/2019 14,3 8,0 -6,3
C Tillverkning 06/2019 4,4 3,7 -0,7
07/2019 4,5 4,3 -0,2
08/2019 3,0 1,8 -1,2
09/2019 2,3 3,4 1,1
10/2019 -3,0 -3,0 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 06/2019 1,7 -1,5 -3,2
07/2019 -2,0 -1,5 0,5
08/2019 -5,2 -4,6 0,6
09/2019 0,2 -0,3 -0,5
10/2019 8,1 8,1 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 06/2019 1,7 -0,8 -2,5
07/2019 -1,8 -3,3 -1,5
08/2019 2,8 1,7 -1,1
09/2019 2,1 3,4 1,3
10/2019 -0,1 -2,5 -2,4
10-11 Livsmedelsindustri 06/2019 4,0 4,2 0,2
07/2019 2,4 2,4 0,0
08/2019 2,2 2,4 0,2
09/2019 1,1 2,5 1,4
10/2019 2,0 2,7 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 06/2019 2,0 1,4 -0,6
07/2019 4,0 4,8 0,8
08/2019 7,2 6,7 -0,5
09/2019 3,0 2,9 -0,1
10/2019 1,2 1,4 0,2
16-17 Skogsindustri 06/2019 -5,7 -6,0 -0,3
07/2019 -4,7 -4,8 -0,1
08/2019 -2,9 -4,1 -1,2
09/2019 -6,8 -6,5 0,3
10/2019 -10,2 -10,6 -0,4
19-22 Kemisk industri 06/2019 7,9 7,8 -0,1
07/2019 -6,1 -6,1 0,0
08/2019 -7,6 -7,4 0,2
09/2019 4,3 5,1 0,8
10/2019 -4,4 -6,9 -2,5
24-30 Metallindustri 06/2019 7,9 6,6 -1,3
07/2019 16,1 15,4 -0,7
08/2019 10,6 8,5 -2,1
09/2019 6,2 7,8 1,6
10/2019 -0,6 0,7 1,3
26-27 El- och elektronikindustri 06/2019 33,3 32,0 -1,3
07/2019 36,8 36,6 -0,2
08/2019 27,4 26,4 -1,0
09/2019 17,7 17,6 -0,1
10/2019 0,9 0,7 -0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 06/2019 5,9 5,1 -0,8
07/2019 8,6 8,0 -0,6
08/2019 6,6 4,9 -1,7
09/2019 3,3 4,5 1,2
10/2019 -3,0 -2,8 0,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 06/2019 4,5 3,5 -1,0
07/2019 3,6 3,6 0,0
08/2019 1,9 0,9 -1,0
09/2019 3,9 4,8 0,9
10/2019 -2,4 -2,5 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
C Tillverkning 2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
10-11 Livsmedelsindustri 2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
16-17 Skogsindustri 2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
19-22 Kemisk industri 2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
24-30 Metallindustri 2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
26-27 El- och elektronikindustri 2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/11/tlv_2019_11_2020-01-15_rev_001_sv.html