Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/18-02/19 03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 01-11/2019 11/2019
B Utvinning av mineral 3,2 -9,3 -3,1 11,6 0,6 11,6
C Tillverkning 3,4 5,5 3,3 0,4 3,2 0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 15,8 1,4 -2,7 3,8 3,8 3,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,4 2,8 -0,7 -0,7 0,4 -3,1
10-11 Livsmedelsindustri 1,9 3,5 3,0 3,1 2,8 4,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -0,7 -0,6 4,4 0,6 1,1 -2,7
16-17 Skogsindustri 6,4 3,3 -5,0 -8,8 -2,0 -9,2
19-22 Kemisk industri 1,9 13,3 -1,8 -1,6 3,0 -3,1
24-30 Metallindustri 5,0 4,4 9,8 4,8 6,1 6,1
26-27 El- och elektronikindustri 8,6 4,0 31,8 14,0 15,8 25,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,2 4,9 5,9 1,3 4,1 2,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 6,3 4,5 2,6 0,9 3,1 0,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/11/tlv_2019_11_2020-01-15_tau_001_sv.html