Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Omsättningsindex för industrin 2019, december

2019
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik