Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-12/2019 12/2019
B Utvinning av mineral 1,7 -16,4 10,5 -1,4 -1,6 -13,8
C Tillverkning 5,5 4,3 3,0 1,6 3,5 8,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 5,5 3,4 -3,6 -1,3 1,2 -8,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,7 2,2 0,8 -1,1 0,6 3,1
10-11 Livsmedelsindustri 0,3 5,2 2,4 2,4 2,6 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,2 -0,5 4,9 -1,7 0,7 -3,5
16-17 Skogsindustri 5,7 -0,7 -5,2 -11,0 -3,0 -12,1
19-22 Kemisk industri 6,7 11,1 -2,6 -2,3 3,0 3,8
24-30 Metallindustri 4,4 5,9 9,9 9,6 7,5 22,2
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 15,1 25,8 24,5 18,7 45,4
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,1 4,9 5,5 3,5 4,7 11,6
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 4,8 4,3 2,9 1,3 3,3 6,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/12/tlv_2019_12_2020-02-14_tau_001_sv.html