Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.2.2020

Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa 6,7 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 6,7 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden liikevaihto kasvoi päätoimialoista eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 45,4 prosenttia, sekä metalliteollisuudessa, 22,2 prosenttia vuodentakaisesta. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia marraskuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Joulukuussa liikevaihto väheni voimakkaimmin toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta, 13,8 prosenttia, sekä metsäteollisuus, 12,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös toimialan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto liikevaihto väheni 8,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2019, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2019, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto kasvoi marraskuussa lähes kaikilla päätoimialoilla

Työpäiväkorjattu vientiliikevaihto kasvoi marraskuussa eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialalla, 32,9 prosenttia vuodentakaisesta. Elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia ja kaivostoiminnan ja louhinnan vientiliikevaihto lähes yhtä paljon, 11,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvussa olivat myös metalliteollisuuden vientiliikevaihto, 7,1 prosenttia, ja kemianteollisuuden vientiliikevaihto, 4,6 prosenttia. Vientiliikevaihto väheni marraskuussa kahdella päätoimialalla. Usean kuukauden ajan vähentynyt metsäteollisuuden vientiliikevaihto väheni marraskuussa eniten, 11,8 prosenttia vuodentakaisesta. Toimialalla tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus vientiliikevaihto oli 8,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, marraskuu 2019, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, marraskuu 2019, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihto väheni marraskuussa suurimmalla osalla päätoimialoista. Eniten kotimaan liikevaihto väheni toimialoilla kemianteollisuus, 14,7 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 10,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Metsäteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 6,4 prosenttia. Kotimaan liikevaihto oli kasvussa toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta, 3,8 prosenttia sekä elintarviketeollisuus, 2,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – marras-joulukuu 2019, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, tammikuu 2007 – marras-joulukuu 2019, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Liikevaihdon osalta uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto julkaistaan vielä toistaiseksi kahden ja puolen kuukauden viiveellä.

Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu tämän tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2018–2019 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (359,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2019/12/tlv_2019_12_2020-02-14_tie_001_fi.html