Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 11/19-01/20 01/2020
B Utvinning av mineral -0,7 -17,1 12,1 -0,5 8,1
C Tillverkning 6,5 3,6 0,6 1,7 -2,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -0,4 1,5 -0,3 -9,5 -20,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,1 -0,8 0,9 -0,3 0,2
10-11 Livsmedelsindustri 3,3 2,7 2,6 3,1 4,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -1,0 1,1 3,6 -3,8 -5,8
16-17 Skogsindustri 5,4 -3,0 -7,2 -11,2 -10,6
19-22 Kemisk industri 10,0 5,7 -3,1 -1,9 -5,6
24-30 Metallindustri 6,7 6,7 5,2 11,2 6,3
26-27 El- och elektronikindustri 10,8 20,1 13,9 23,8 -3,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 6,7 4,5 1,9 4,9 2,3
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 5,3 3,1 0,8 0,9 -3,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/01/tlv_2020_01_2020-03-13_tau_001_sv.html