Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, juni

Omsättningsindex för industrin 2020, februari

2020
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik