Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 03/2020
B Utvinning av mineral -15,8 9,4 -0,4 1,4 -1,4
C Tillverkning 4,3 3,0 1,3 -3,9 -6,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3,7 -3,9 -1,5 -13,7 -8,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,2 0,8 -1,2 5,7 5,3
10-11 Livsmedelsindustri 5,2 2,5 2,5 3,5 2,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -0,4 5,0 -1,3 -3,1 -11,5
16-17 Skogsindustri -0,6 -5,2 -11,2 -18,9 -16,8
19-22 Kemisk industri 11,1 -2,6 -2,6 -9,4 -14,8
24-30 Metallindustri 5,9 9,9 9,1 5,0 1,3
26-27 El- och elektronikindustri 15,1 25,8 24,3 0,9 1,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,9 5,5 3,0 -0,4 -2,0
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 4,3 2,8 1,0 -4,9 -5,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. mars 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/03/tlv_2020_03_2020-05-15_tau_001_sv.html