Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2019 08-10/2019 11/19-01/20 02-04/2020 01-04/2020 04/2020
B Utvinning av mineral -17,6 9,0 -2,0 2,4 3,3 0,3
C Tillverkning 3,6 0,5 1,7 -6,2 -5,3 -10,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 1,6 -0,4 -9,7 -11,4 -13,9 -12,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,8 0,9 -0,3 4,8 3,9 -7,0
10-11 Livsmedelsindustri 2,7 2,6 3,0 -1,3 0,0 -9,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 3,8 -2,9 -6,2 -5,6 -14,8
16-17 Skogsindustri -3,0 -7,2 -11,2 -20,1 -17,8 -14,3
19-22 Kemisk industri 5,7 -3,1 -2,6 -14,4 -12,8 -22,7
24-30 Metallindustri 6,7 5,2 11,5 1,5 2,8 -4,6
26-27 El- och elektronikindustri 20,1 13,9 24,2 0,3 -0,4 -3,6
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,5 1,9 4,8 -3,0 -1,8 -6,4
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 3,1 0,7 0,8 -7,0 -6,2 -10,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, april, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/04/tlv_2020_04_2020-06-15_tau_001_sv.html