Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-07-15)
B Utvinning av mineral 12/2019 -13,8 -11,3 2,5
01/2020 8,1 6,0 -2,1
02/2020 1,2 0,7 -0,5
03/2020 -1,4 4,4 5,8
04/2020 0,3 1,1 0,8
C Tillverkning 12/2019 8,0 7,1 -0,9
01/2020 -2,3 -2,5 -0,2
02/2020 -0,9 -2,7 -1,8
03/2020 -6,2 -5,5 0,7
04/2020 -10,3 -10,6 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12/2019 -8,7 -8,5 0,2
01/2020 -20,1 -19,6 0,5
02/2020 -9,2 -12,5 -3,3
03/2020 -8,5 -8,7 -0,2
04/2020 -12,2 -10,4 1,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 12/2019 3,1 3,9 0,8
01/2020 0,2 0,6 0,4
02/2020 11,4 11,7 0,3
03/2020 5,3 11,1 5,8
04/2020 -7,0 -9,3 -2,3
10-11 Livsmedelsindustri 12/2019 0,7 1,0 0,3
01/2020 4,6 4,2 -0,4
02/2020 4,2 3,0 -1,2
03/2020 2,8 3,1 0,3
04/2020 -9,2 -10,4 -1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 12/2019 -3,5 -2,3 1,2
01/2020 -5,8 -3,8 2,0
02/2020 5,2 7,4 2,2
03/2020 -11,5 -11,0 0,5
04/2020 -14,8 -14,8 0,0
16-17 Skogsindustri 12/2019 -12,1 -12,8 -0,7
01/2020 -10,6 -10,6 0,0
02/2020 -28,7 -29,7 -1,0
03/2020 -16,8 -16,7 0,1
04/2020 -14,3 -14,3 0,0
19-22 Kemisk industri 12/2019 3,8 2,6 -1,2
01/2020 -5,6 -7,5 -1,9
02/2020 -3,0 -4,3 -1,3
03/2020 -14,8 -15,0 -0,2
04/2020 -22,7 -22,3 0,4
24-30 Metallindustri 12/2019 22,2 20,9 -1,3
01/2020 6,3 6,9 0,6
02/2020 10,3 7,3 -3,0
03/2020 1,3 2,6 1,3
04/2020 -4,6 -5,4 -0,8
26-27 El- och elektronikindustri 12/2019 45,4 45,2 -0,2
01/2020 -3,2 -2,8 0,4
02/2020 5,0 3,2 -1,8
03/2020 1,5 2,1 0,6
04/2020 -3,6 -4,9 -1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 12/2019 11,6 10,4 -1,2
01/2020 2,3 2,0 -0,3
02/2020 1,2 -1,0 -2,2
03/2020 -2,0 -1,4 0,6
04/2020 -6,4 -6,9 -0,5
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 12/2019 6,7 5,8 -0,9
01/2020 -3,5 -3,8 -0,3
02/2020 -4,2 -6,2 -2,0
03/2020 -5,1 -4,5 0,6
04/2020 -10,4 -10,6 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
2018 -0,5 0,5
C Tillverkning 2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
2018 0,0 0,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
2018 -0,2 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
2018 -0,2 0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,2
16-17 Skogsindustri 2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
2018 0,4 0,6
19-22 Kemisk industri 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
2018 -0,2 0,2
24-30 Metallindustri 2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
2018 -0,4 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
2018 -1,3 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
2018 -0,2 0,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförandringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/05/tlv_2020_05_2020-07-15_rev_001_sv.html