Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 01-06/2020 06/2020
B Utvinning av mineral 9,3 -3,4 3,5 21,4 11,5 32,0
C Tillverkning 3,1 1,4 -3,7 -10,1 -7,0 -9,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -3,5 -1,2 -13,9 -9,5 -12,2 -4,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0,8 -1,2 8,3 -6,3 0,4 -6,5
10-11 Livsmedelsindustri 2,5 2,5 3,4 -6,3 -1,7 -1,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 5,2 -0,7 -2,7 -13,4 -8,2 -10,7
16-17 Skogsindustri -5,1 -11,1 -19,0 -16,5 -17,8 -19,5
19-22 Kemisk industri -2,7 -2,6 -9,5 -26,1 -18,1 -23,9
24-30 Metallindustri 10,0 9,2 5,4 -1,2 1,9 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 25,8 24,4 0,8 4,5 2,7 -2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 5,6 3,1 -0,2 -5,2 -2,8 -5,5
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 2,9 1,0 -4,8 -9,5 -7,2 -7,7
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juni 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/06/tlv_2020_06_2020-08-14_tau_001_sv.html