Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/19-01/20 02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 01-10/2020 10/2020
B Utvinning av mineral -2,0 2,1 18,9 -1,3 5,7 7,7
C Tillverkning 1,7 -6,1 -8,8 -5,9 -6,5 -2,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -9,4 -10,7 -10,8 -8,7 -11,4 -14,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -0,1 4,3 -3,6 0,7 0,5 3,4
10-11 Livsmedelsindustri 3,0 -1,7 -2,5 0,0 -0,9 -0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -2,7 -6,5 -9,5 2,2 -3,9 -5,4
16-17 Skogsindustri -11,1 -20,0 -17,0 -11,8 -15,8 -8,4
19-22 Kemisk industri -2,6 -14,2 -23,7 -18,1 -17,7 -12,7
24-30 Metallindustri 11,5 1,8 -0,1 0,0 1,1 3,2
26-27 El- och elektronikindustri 24,2 2,7 7,1 7,5 5,1 14,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 4,8 -2,8 -4,6 -3,4 -3,1 0,8
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 0,8 -6,8 -8,6 -6,3 -6,9 -4,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/10/tlv_2020_10_2020-12-15_tau_001_sv.html