Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-01-15)
B Utvinning av mineral 06/2020 32,0 34,6 2,6
07/2020 -6,0 -6,8 -0,8
08/2020 -3,3 -5,9 -2,6
09/2020 -4,9 -5,7 -0,8
10/2020 7,7 7,8 0,1
C Tillverkning 06/2020 -9,3 -7,9 1,4
07/2020 -9,2 -8,8 0,4
08/2020 -6,6 -6,0 0,6
09/2020 -9,5 -8,9 0,6
10/2020 -2,4 -3,0 -0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 06/2020 -4,6 -4,1 0,5
07/2020 -16,7 -16,1 0,6
08/2020 -3,2 -4,3 -1,1
09/2020 -4,8 -5,8 -1,0
10/2020 -14,4 -14,8 -0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 06/2020 -6,5 -6,4 0,1
07/2020 -2,0 0,1 2,1
08/2020 -2,8 -4,1 -1,3
09/2020 1,5 2,8 1,3
10/2020 3,4 5,0 1,6
10-11 Livsmedelsindustri 06/2020 -1,8 0,1 1,9
07/2020 -0,1 -0,6 -0,5
08/2020 0,3 0,7 0,4
09/2020 -0,5 -0,3 0,2
10/2020 -0,4 -1,1 -0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 06/2020 -10,7 -10,3 0,4
07/2020 -2,9 -3,0 -0,1
08/2020 -1,1 1,5 2,6
09/2020 7,0 10,4 3,4
10/2020 -5,4 -6,7 -1,3
16-17 Skogsindustri 06/2020 -19,5 -19,2 0,3
07/2020 -19,2 -16,2 3,0
08/2020 -20,4 -17,3 3,1
09/2020 -13,4 -9,8 3,6
10/2020 -8,4 -8,5 -0,1
19-22 Kemisk industri 06/2020 -23,9 -24,7 -0,8
07/2020 -12,4 -12,5 -0,1
08/2020 -16,5 -17,0 -0,5
09/2020 -21,3 -23,8 -2,5
10/2020 -12,7 -13,5 -0,8
24-30 Metallindustri 06/2020 0,6 3,4 2,8
07/2020 -6,7 -7,1 -0,4
08/2020 2,2 2,0 -0,2
09/2020 -5,2 -4,4 0,8
10/2020 3,2 2,6 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 06/2020 -2,3 6,9 9,2
07/2020 -14,8 -14,1 0,7
08/2020 13,8 14,5 0,7
09/2020 -4,9 -3,9 1,0
10/2020 14,9 15,1 0,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 06/2020 -5,5 -3,8 1,7
07/2020 -8,9 -8,1 0,8
08/2020 -5,0 -4,1 0,9
09/2020 -7,8 -6,7 1,1
10/2020 0,8 0,1 -0,7
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 06/2020 -7,7 -6,4 1,3
07/2020 -10,3 -9,9 0,4
08/2020 -5,2 -4,8 0,4
09/2020 -10,2 -9,7 0,5
10/2020 -4,0 -4,5 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
2018 -0,5 0,5
C Tillverkning 2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
2018 0,0 0,3
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
2018 -0,2 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
2018 -0,2 0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,2
16-17 Skogsindustri 2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
2018 0,4 0,6
19-22 Kemisk industri 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
2018 -0,2 0,2
24-30 Metallindustri 2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
2018 -0,4 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
2018 -1,3 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
2018 -0,2 0,4
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförandringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/11/tlv_2020_11_2021-01-15_rev_001_sv.html