Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-09-15)
B Utvinning av mineral 02/2021 4,7 0,9 -3,8
03/2021 12,9 12,8 -0,1
04/2021 15,5 16,3 0,8
05/2021 2,7 2,6 -0,1
06/2021 21,0 20,1 -0,9
C Tillverkning 02/2021 0,4 -0,4 -0,8
03/2021 3,9 4,3 0,4
04/2021 11,2 9,7 -1,5
05/2021 12,4 12,4 0,0
06/2021 10,2 10,5 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 02/2021 29,8 31,6 1,8
03/2021 15,8 16,9 1,1
04/2021 13,2 14,0 0,8
05/2021 20,0 20,2 0,2
06/2021 20,6 22,2 1,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 02/2021 -7,1 -4,7 2,4
03/2021 4,2 6,0 1,8
04/2021 18,7 20,3 1,6
05/2021 15,8 16,3 0,5
06/2021 22,0 23,3 1,3
10-11 Livsmedelsindustri 02/2021 -0,1 -0,3 -0,2
03/2021 1,2 2,0 0,8
04/2021 3,7 2,6 -1,1
05/2021 8,8 8,8 0,0
06/2021 5,0 4,8 -0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 02/2021 -0,9 -2,2 -1,3
03/2021 26,0 24,4 -1,6
04/2021 24,5 22,2 -2,3
05/2021 9,7 7,0 -2,7
06/2021 13,1 13,2 0,1
16-17 Skogsindustri 02/2021 22,6 20,6 -2,0
03/2021 8,8 8,8 0,0
04/2021 11,9 12,1 0,2
05/2021 16,5 16,8 0,3
06/2021 30,8 31,6 0,8
19-22 Kemisk industri 02/2021 -2,2 -2,2 0,0
03/2021 4,8 4,6 -0,2
04/2021 14,7 14,2 -0,5
05/2021 11,3 11,1 -0,2
06/2021 11,2 10,2 -1,0
24-30 Metallindustri 02/2021 -2,9 -3,2 -0,3
03/2021 3,4 4,2 0,8
04/2021 12,7 9,6 -3,1
05/2021 6,9 6,6 -0,3
06/2021 4,2 4,8 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 02/2021 -5,2 -5,5 -0,3
03/2021 9,1 9,1 0,0
04/2021 11,0 3,3 -7,7
05/2021 -6,7 -7,3 -0,6
06/2021 -10,5 -11,4 -0,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 02/2021 -0,2 -0,4 -0,2
03/2021 2,2 2,9 0,7
04/2021 11,5 9,4 -2,1
05/2021 8,7 8,5 -0,2
06/2021 9,4 9,7 0,3
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 02/2021 6,2 5,9 -0,3
03/2021 4,7 5,2 0,5
04/2021 11,4 10,2 -1,2
05/2021 11,7 11,8 0,1
06/2021 10,4 10,8 0,4
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2017 -0,3 2,5
2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
C Tillverkning 2017 -0,3 1,5
2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 -0,2 0,4
2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2017 -1,2 1,8
2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
10-11 Livsmedelsindustri 2017 -0,1 0,9
2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
16-17 Skogsindustri 2017 0,3 0,6
2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
24-30 Metallindustri 2017 0,1 2,1
2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 0,4 2,4
2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2017 -0,1 0,6
2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/07/tlv_2021_07_2021-09-15_rev_001_sv.html