Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
08-10/2020 11/20-01/21 02-04/2021 05-07/2021 01-07/2021 07/2021
B Utvinning av mineral -1,5 6,2 10,0 11,4 9,4 11,4
C Tillverkning -6,0 -3,4 4,5 12,5 6,7 15,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -9,4 4,3 21,4 28,0 23,7 44,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1,1 4,1 7,2 19,6 12,1 18,8
10-11 Livsmedelsindustri -0,3 -4,9 1,5 6,2 2,9 5,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,7 5,0 14,0 10,4 11,7 10,9
16-17 Skogsindustri -12,0 -5,7 13,4 25,4 16,2 28,7
19-22 Kemisk industri -18,3 -12,0 5,2 13,7 6,9 20,1
24-30 Metallindustri -0,1 -2,6 3,7 7,2 4,0 11,2
26-27 El- och elektronikindustri 7,8 7,6 2,9 -9,2 -2,4 -8,6
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -3,6 -3,4 4,0 10,7 5,8 14,4
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och -6,5 -3,4 7,0 12,9 8,4 16,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/07/tlv_2021_07_2021-09-15_tau_001_sv.html