Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-01-14)
B Utvinning av mineral 06/2021 21,0 20,0 -1,0
07/2021 11,4 10,2 -1,2
08/2021 3,3 4,9 1,6
09/2021 15,7 17,5 1,8
10/2021 -2,0 -4,7 -2,7
C Tillverkning 06/2021 10,2 10,5 0,3
07/2021 15,1 13,4 -1,7
08/2021 17,4 17,9 0,5
09/2021 16,3 16,7 0,4
10/2021 16,6 16,8 0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 06/2021 20,6 22,1 1,5
07/2021 44,5 44,5 0,0
08/2021 25,2 26,6 1,4
09/2021 46,1 45,3 -0,8
10/2021 26,1 26,1 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 06/2021 22,0 23,5 1,5
07/2021 18,8 15,6 -3,2
08/2021 16,6 22,0 5,4
09/2021 14,2 14,1 -0,1
10/2021 16,2 15,4 -0,8
10-11 Livsmedelsindustri 06/2021 5,0 4,8 -0,2
07/2021 5,2 4,3 -0,9
08/2021 2,9 2,4 -0,5
09/2021 2,8 2,8 0,0
10/2021 3,8 3,8 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 06/2021 13,1 12,5 -0,6
07/2021 10,9 11,2 0,3
08/2021 -1,8 -2,4 -0,6
09/2021 -4,0 -5,2 -1,2
10/2021 5,7 3,5 -2,2
16-17 Skogsindustri 06/2021 30,8 31,5 0,7
07/2021 28,7 28,7 0,0
08/2021 27,0 29,0 2,0
09/2021 26,5 26,7 0,2
10/2021 23,1 23,3 0,2
19-22 Kemisk industri 06/2021 11,2 10,5 -0,7
07/2021 20,1 20,5 0,4
08/2021 27,9 27,8 -0,1
09/2021 34,7 34,7 0,0
10/2021 38,3 37,8 -0,5
24-30 Metallindustri 06/2021 4,2 4,7 0,5
07/2021 11,2 7,5 -3,7
08/2021 16,6 16,9 0,3
09/2021 11,0 11,4 0,4
10/2021 9,5 9,7 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 06/2021 -10,5 -11,4 -0,9
07/2021 -8,6 -8,9 -0,3
08/2021 15,9 16,0 0,1
09/2021 -4,5 -4,5 0,0
10/2021 -5,4 -6,3 -0,9
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 06/2021 9,4 9,6 0,2
07/2021 14,4 11,9 -2,5
08/2021 17,4 17,4 0,0
09/2021 15,5 15,5 0,0
10/2021 13,0 12,9 -0,1
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 06/2021 10,4 10,8 0,4
07/2021 16,5 15,1 -1,4
08/2021 17,8 18,5 0,7
09/2021 19,4 19,8 0,4
10/2021 17,0 17,2 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2017 -0,3 2,5
2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
C Tillverkning 2017 -0,3 1,5
2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 -0,2 0,4
2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2017 -1,2 1,8
2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
10-11 Livsmedelsindustri 2017 -0,1 0,9
2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2017 -0,3 0,9
2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
16-17 Skogsindustri 2017 0,3 0,6
2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 -0,1 0,4
2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
24-30 Metallindustri 2017 0,1 2,1
2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 0,4 2,4
2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2017 -0,1 0,6
2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/11/tlv_2021_11_2022-01-14_rev_001_sv.html