Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.2.2022

Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa 34,0 prosenttia

Teollisuuden (TOL BCD) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 34,0 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Päätoimialoista voimakkaimmin kasvoi sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon liikevaihto, 96,8 prosenttia vuodentakaisesta. Toimialan kasvuun vaikutti osaltaan sähkön hinnan nousu. Teollisuuden (TOL BCD) kausitasoitettu liikevaihto kasvoi joulukuussa 5,4 prosenttia marraskuuhun verrattuna.

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BCD) työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos, % (TOL 2008)

Kemianteollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi joulukuussa 38,4 prosenttia ja metsäteollisuuden liikevaihto 35,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden liikevaihto oli 26,2 prosenttia suurempi ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden liikevaihto 20,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa kasvua oli 13,2 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia ja elintarviketeollisuuden liikevaihto 4,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2021, % (TOL 2008)

Vientiliikevaihto ja kotimaan liikevaihto kasvussa joulukuussa kaikilla päätoimialoilla

Vientiliikevaihdon kasvu oli joulukuussa voimakkainta kemianteollisuudessa, 43,6 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 34,8 prosenttia vuodentakaisesta. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa kasvua oli 33,0 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan vientiliikevaihto oli 28,8 prosenttia suurempi ja metalliteollisuuden vientiliikevaihto 24,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Elintarviketeollisuuden vientiliikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto 11,1 prosenttia.

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden työpäiväkorjatun vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon vuosimuutos toimialoittain, joulukuu 2021, % (TOL 2008)
Kotimaan liikevaihto kasvoi joulukuussa voimakkaimmin metsäteollisuudessa, 35,9 prosenttia vuodentakaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi 30,1 prosenttia ja metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto 29,1 prosenttia. Kemianteollisuudessa kasvua oli 28,4 prosenttia. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden kotimaan liikevaihto oli 14,2 prosenttia suurempi ja kaivostoiminnan ja louhinnan kotimaan liikevaihto 6,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Elintarviketeollisuudessa kasvua oli 3,5 prosenttia.

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–12/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden (BC) liikevaihdon, vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon trendisarjat, 1/2007–12/2021, % (TOL 2008)

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka toimitusta varten olisi tehty työtä useita kuukausia tai vuosia.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja ne julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tiedot voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina. Erityisen merkittävää tietojen tarkentuminen voi olla vientiliikevaihdon ja kotimaan liikevaihdon tarkemmilla toimialatasoilla.

Yritysten toimialoja tarkastettu helmikuussa julkaistuissa tiedoissa

Liikevaihto- ja palkkasummakuvaajissa on otettu helmikuussa 2022 tehdyn tilastojulkaisun yhteydessä käyttöön uusimmat yritysrekisterin määrittämät toimialat. Toimialakorjaukset näkyvät tietojen tarkentumisena osalla julkaistavista toimialoista vuosien 2020-2021 osalta. Muutosten vaikutukset on huomioitu tilaston tuotannossa siten, ettei julkaistuihin indeksisarjoihin muodostu aikasarjakatkoksia. Tilaston tulkinta säilyy muutoksen myötä niin ikään ennallaan. Toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty kohdassa Tietojen tarkentuminen .


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2021, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (378,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/2021/12/tlv_2021_12_2022-02-15_tie_001_fi.html