Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Snabbare publicering av exportomsättning och inrikes omsättning inom industrin

Statistikcentralen börjar publicera uppgifter om exportomsättningen och inrikes omsättning inom industrin med en och en halv månads eftersläpning fr.o.m. uppgifterna för januari 2021. Uppgifterna publiceras för första gången med denna eftersläpning 15.3.2021. Tidigare har uppgifterna publicerats med en eftersläpning på två och en halv månad. Vid beräkningen av den senaste månadens uppgifter används tidsseriemodellering som hjälp. Den möjliggör en snabbare produktion av uppgifter. Ifråga om en del av näringsgrenarna kan de nyaste uppgifterna dock komma att revideras betydligt i senare offentliggöranden, men dessa näringsgrenar anges separat i databastabellerna.

Uppgifter om omsättning inom industrin har publicerats med en och en halv månads eftersläpning redan fr.o.m. uppgifterna för år 2019.

Utöver i offentliggörandet publiceras uppgifterna som tidsserier i databasen StatFin.


Senast uppdaterad 15.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2021-02-15_uut_001_sv.html