Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för utkomststöd [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimttenn/uut_sv.html