Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utgifter för utkomststöd [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimttenn/yht_sv.html