Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.1.2006

I vägtrafiken dog 20 personer i december

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 453 i december. I dessa dog 20 och skadades 651 personer. Antalet döda var 6 mindre och antalet skadade 113 mindre än i december 2004.

Av de döda rörde sig 14 med personbil och 4 till fots. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 14 män och 6 kvinnor.

Under året 2005 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 6 967. I olyckorna dog 366 och skadades 8 979 personer. Antalet döda var 4 mindre och antalet skadade 493 större än under året 2004. Största delen av ökningen av antalet skadade och antalet olyckor med personskada torde kunna förklaras med de ändringar som i början av maj gjorts i bearbetningen av primärmaterialet. Ändringarna inverkar inte på antalet döda. Av de döda rörde sig 232 personer med personbil, 8 med paketbil, 6 med lastbil och 1 med buss. I vägtrafiken dog 41 fotgängare, 38 cyklister och 30 motorcyklister. Därtill avled 10 andra personer som använde väg.

Döda i vägtrafiken 1/1985-12/2005
döda under de 12 senaste månaderna per månad

Källa: Vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Kanninen (09) 1734 2789,
förfrågningar efter område: Trafikskyddet (09) 417 4700 med regionala enheter

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2005/12/ton_2005_12_2006-01-19_tie_001_sv.html