Julkaistu: 10.8.2006

Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin

Vuonna 2005 tapahtui 7 022 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui 8 983 ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän kuin vuonna 2004.

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut hieman vuosina 2003-2005 edellisvuosiin verrattuna. Pääosa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on pysynyt jo kolmatta vuotta peräkkäin neljänsadan alapuolella. 2000-luvun taitteen liikennekuolemien vähenemistä selittää kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys.

Vuonna 2005 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli nuorten (15-24) liikenne-kuolemien määrän selvä väheneminen. Vuoden 2005 aikana kuoli 69 nuorta, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 95. Nuorten liikennekuolemien määrä oli keskimääräistä pienempi myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2005

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
* Tilastointi muuttunut

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2005. Tilastokeskus ja Liikenneturva

Lisätietoja: Tilastokeskus, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Liikenneturva, Petri Jääskeläinen (09) 417 47 407

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 10.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/ton_2005_2006-08-10_tie_001.html