Publicerad: 10.8.2006

Färre än 400 döda i vägtrafiken redan för tredje året i följd

År 2005 inträffade 7 022 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dem omkom totalt 379 och skadades 8 983 människor. Antalet döda var fyra personer fler än år 2004.

Antalet personskadeolyckor och antalet skadade har ökat något under åren 2003-2005 jämfört med tidigare år. Största delen av ökningen beror dock på att man infört noggrannare statistikföringsgrunder fr.o.m. början av år 2003. Antalet döda har redan för tredje året i rad legat under fyrahundra. Bakom det minskade antalet dödsfall i trafiken vid ingången till 2000-talet ligger den lätta trafikens goda säkerhetsutveckling.

En av de största förändringarna i säkerhetsutvecklingen år 2005 var den tydliga minskningen av antalet unga (15-24 år) som dog i trafiken. Under år 2005 dog 69 unga, medan motsvarande siffra år 2004 var 95. Också sett ur ett längre tidsperspektiv är antalet unga trafikdödade på en lägre nivå än genomsnittet.

Tabell. Antalet döda och skadade i trafiken

År Döda Skadade Personskadeolyckor
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
* Ändrad statistikföring

Källa: Vägtrafikolyckor 2005. Statistikcentralen och Trafikskyddet

Förfrågningar: Statistikcentralen, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Trafikskyddet, Petri Jääskeläinen (09) 417 47 407

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2005/ton_2005_2006-08-10_tie_001_sv.html